Neurolog Białystok Prof. dr n. med. hab. Wojciech Sobaniec specjalista Neurologii dziecięcej i Pediatrii - Prywatna Praktyka Neurologiczna

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Opis przypadku

FAQ > Biblioteka Padaczki > Tom 6 > Studium przypadku pacjenta z afazją po przebytym udarze krwotocznym

Opis przypadku

Pacjent ma 71 lat, urodzony 1930.07.06, zamieszkały w Drozdowie, z zawodu rolnik. Chory jest żonaty. Ma pięcioro dzieci, mieszka z żoną i jednym z synów Wiesławem i jego rodziną. Do szpitala trafił 21.01.2001 r.
Opiekę medyczną sprawuje nad chorym Poradnia Neurologiczna w Łomży.


Posiada bardzo dobrą opiekę ze strony rodziny, otaczany jest życzliwością i troskliwością. Na podstawie rozmowy*z synem chorego wynika, że ojciec wcześniej leczył się na nadciśnienie. 21.01.2001 r. po rozpaleniu w piecu wyszedł przed dom i mówił „że coś nie dobrze”,
trzymał się ściany [...]. Nie mógł doczekać się karetki pogotowia, później już ojciec nie pamięta, co było dalej.
W pierwszych dwóch tygodniach nie rozpoznał nikogo nawet rodziny, nie wiedział co się z nim działo.


Informacje z historii choroby
Z karty informacyjnej leczenia szpitalnego z dnia 27.02.2001 wynika: Rozpoznanie:
Insultus cerebri haemorrhagicus s.f. hemiparesis dex et aphasia motorica. Hypertensio arterialis. Bronchopneumonia in decursu morbi. Atheromatosis. Dyslipidemia.
Zastosowane leczenie
Mannitol, Captopril, Tertensif, Sectral, Furosemid, Biofuroxym, Mieszanka lityczna, Nootropil, Biotaksym, Amikin, Kalipoz, Laktuloza, PWE, 0.9% NaCl, 5% glukoza, Furagin, Vit. C.


Epikryza
71-letni pacjent przyjęty do oddziału z powodu nagłego zasłabnięcia i upadku, po którym pojawił się niedowład kk. prawych, zaburzenia mowy, od kilku lat leczył się z powodu nadciśnienia tętniczego.
W chwili przyjęcia stan ogólny dość dobry, mowa niewyraźna, kontakt słowny częściowo logiczny, dużego stopnia niedowład połowiczy prawostronny z (+) odruchem Babińskiego po str. prawej, obniżony prawy kącik ust, język zbacza w prawo: Czynność serca miarowa ok. 80/min. RR 160/80.
W wykonanym CT głowy stwierdzono rozległe ognisko krwotoczne w lewej półkuli mózgu z obecnością krwi w komorach bocznych mózgu. W trakcie leczenia obserwowano zwyżki RR do 190/100 mimo leków hypotensyjnych, później RR uległo normalizacji, odstawiono leki hypotensyjne z powodu nadmiernych spadków RR. Podczas leczenia pacjent przebył zapalenie płuc. Neurologicznie uzyskano poprawę, niedowład cofnął się w znacznym stopniu, podobnie jak afazja.
W kontrolnym badaniu CT głowy stwierdzono prawie całkowitą regresję zmian krwotocznych. W stanie ogólnym dobrym wypisany do domu z zaleceniami jak niżej, jako chodzący przy balkoniku.


Zalecenia
1) Dalsze leczenie pod kontrolą lek. rodzinnego i por. neurologicznej.
2) Wskazana dalsza rehabilitacja.
3) Dieta niskosolna.
4) Konsultacja logopedyczna.


Badania obrazowe Data badania: 24-01 -2001
Rodzaj badania: CT głowy
Wynik badania
CT głowy struktury mózgu nieprzemieszczone. W partiach głębokich lewej półkuli mózgowej na wysokości komory III i części środkowej komory bocznej widoczne jest ognisko krwotoczne o śr. ok. 3 cm z cechami nieznacznego przebicia do układu komorowego i obecnością niewielkiej ilości krwi w rogach potylicznych komór bocznych oraz w rogu czołowym komory bocznej lewej. Układ komorowy symetryczny umiarkowanie poszerzony (akcentowany róg czołowy komory bocznej lewej). Cechy miernego obrzęku mózgu w całości. Nieostrość ruchowa skanów.


Data badania: 24-01-2001
Rodzaj badania: Rtg klatki piersiowej
Wynik badania
Nakładający się cień serca na przeponę po stronie lewej. Przepona i kąty wolne. Zwapnienia na wysokości wnęki płuca lewego, poza tym pola płucne bez świeżych zmian ogniskowych. Serce powiększone w wymiarze poprzecznym. Wskazane zdjęcie lewoboczne klatki piersiowej.


Data badania: 12-02-2001
Rodzaj badania: CT głowy
Wynik badania
Kontrolne badanie CT głowy wykazuje obecność pola hypodensyjnego w miejscu opisywanego w badaniu poprzednim krwiaka śródmózgowego, o śr. ok. 1 cm - zejściowa zmiana po udarze krwotocznym ze śladową ilością niezresorbowanej krwi. Układ komorowy o szerokości porównywalnej z badaniem poprzednim, bez obszarów patologicznych w świetle. Struktury podnamiotowe i zbiorniki podstawy w granicach normy.

Konsultacje

Data badania: 14-02-2001
Rodzaj konsultacji: logopedyczna
Wynik konsultacji
Zaburzona umiejętność nadawania mowy, trudności w czytaniu, pisaniu, mowa powieściowa bardzo uboga.

Zapis pierwszego kontaktu z chorym
Spotkanie odbyło się 08.02.2001 r., podczas pobytu chorego w szpitalu na oddziale neurologicznym. Pacjent był smutny,
przygnębiony, nie poruszał się sam, niedowład kończyn górnej prawej i dolnej prawej. Chory niewiele pamiętał, z trudem przypominał sobie imiona swoich dzieci. Skarżył się na trudności w nazywaniu, niemożność pisania, bardzo szybko się męczył, orientował się w miejscu w którym się znajdował. Dało się zauważyć u pacjenta brak płynności w wypowiedziach.

Neurolog Pediatra Białystok - Neurolog Dziecięcy, Pediatra w Białymstoku - Neurologia dziecięca, neurolodzy dziecięcy

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego